Zajímavosti v interiéru

Hliněný obraz s fontánou

Výtvarník Lukáš Gavlovský, mimo jíné autor voskového srdce pro Václava Havla, se nechal inspirovat korálovým stromem, a vytvořil jedinečný hliněný obraz, do kterého zapracoval cca 800 ks semínek různých druhů korálového stromu a rozdrtil do něj i kůru tohoto stromu.

Lukáš o svém díle napsal:

Zvenčí strom vypadá většinou jako kmen obklopený větvemi vzpínajícími se k obloze. Větve se skládají z paprsků větviček, podobny řečišti vody rozprostřené v krajině. Na vrcholcích větvoví, v prameništích této „řeky“, vyrůstají z pupenů biologické laboratoře listů či jehlic, květů a semenných plodnic. A kořeny? Zůstávají ukryté pod kůrou země před povrchní pozorností lidského oka. Pro bytosti podzemní je přitom právě tam dole strom stromem a kdesi nahoře je jeho skrytá část. Obracím svůj pohled no nitra stromu a v jeho samém centru vidím místo a posvátný okamžik, kdy z nabobtnaného semene vyráží bělavý klíček. Pak rok co rok jeden plášť, my říkáme kruh, jelikož jsme si zvykli sčítat léta stromu až na pařezu jeho poraženého kmene. Pohled do nitra bytosti stromu odhaluje jeho život od počátku až do přítomného okamžiku, nebo do chvíle, kdy se jeho dřevěné tělo začalo měnit v troud. To je však kolem něj už rozeset prstenec semen žíznících po vodě, slunci a zázraku zrození nového stromu. Obraz na stěně této kavárny jsem vytvořil z hlín nalezených v krajině mého domova u Kostelce nad Černými lesy. Hlína je smísena s pískem, rozdrcenou kůrou a semeny posvátného stromu Dadap, pocházejících z několika míst naší planety. V okamžiku, kdy mě napadlo otisknout do hliněné směsi i listy tohoto stromu, který však u nás neroste, stál přede mnou v zahradě u kavárny jeden neznámý,jehož listy nápadně připomínaly Dadap. Zaplavila mne radost, jaká přichází ve chvílích, kdy věci plynou přirozeně a správným směrem.

 
 
 

Zpět